Opinia Stowarzyszenia dotycząca raportu "Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce w 2019 r."

Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego z wnioskiem oprzygotowanie opinii na temat raportu Polskiej Agencji Kosmicznej "Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce w 2019r.".

Jednym ze statutowych zadań Stowarzyszenia jest zajmowanie stanowiska i tworzenie opinii w sprawach dotyczących rozwoju polskiego sektora kosmicznego, jak również wspomaganie Polskiej Agencji Kosmicznej oraz organów administracji państwowej w kreowaniu krajowej polityki kosmicznej i realizacji jej założeń.

"Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce" jest bardzo potrzebnym dokumentem, który mógłby służyć za cenny punkt odniesienia dla wszystkich zainteresowanych rozwojem sektora kosmicznego w Polsce. Przygotowany przez Polską Agencję Kosmiczną dokument wymaga jednak dalszych prac zanim stanie się takim punktem odniesienia.

Poniżej, opinia Stowarzyszenia dotycząca raportu "Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce w 2019 r."

 

PSPA_Odpowiedz_MR_DIN-V070162020.pdf (986.70 kB)

 

Dokument przygotowany przez Polską Agencję Kosmiczną jest dostępny na stronach BIP PAK:

Raport za rok 2019 – Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej

 

 

Logowanie

 
     
Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Kariera w ESA

Newsletter PSPA