Dokumenty

 

Uchwały

Uchwała Nr WZ/03/2019 o ustaleniu wysokosci, terminu i zasad opłacania składek członkowskich dla członków Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego od roku 2020.

 

 

Uchwała Nr WZ/05/2016 o ustaleniu wysokosci, terminu i zasad opłacania składek członkowskich dla członków Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego do roku 2020.

 

 

 

Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego za rok 2020.

 Sprawozdanie Merytoryczne 2019

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego za rok 2019.

 Sprawozdanie Merytoryczne 2019

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego za rok 2018.

 Sprawozdanie Merytoryczne 2018

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego za rok 2017.

 Sprawozdanie Merytoryczne 2017