Ocena II edycji programu stażowego "Rozwój kadr sektora kosmicznego"

Program stażowy "Rozwój kadr sektora kosmicznego" – organizowany wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego – jest pierwszym ogólnopolskim programem stażowym mającym na celu budowę kadr dla sektora kosmicznego. W ramach II edycji programu uczestnicy odbyli półroczny staż w firmach  i instytucjach naukowych na terenie Polski.

Niniejszy raport opisuje wyniki ankiet dotyczącej programu stażowego przeprowadzonej wśród jej uczestników – zarówno stażystów, jak i firm w których odbywały się staże. W ankietach udział wzięło 10 stażystów oraz 8 reprezentantów firm przyjmujących stażystów. Mamy nadzieję, że opracowanie wyników i zawarte w raporcie rekomendacje pomogą w przygotowaniu i przeprowadzeniu z jeszcze większym sukcesem kolejnych edycji programu stażowego. Jest to już druga ewaluacja Programu stażowego "Rozwój kadr sektora kosmicznego" przeprowadzona przez PSPA – raport z pierwszej edycji dostępny jest na naszej stronie - Ocena I edycji programu stażowego "Rozwój kadr sektora kosmicznego".

 

Ocena II edycji programu stażowego "Rozwój kadr sektora kosmicznego" (PDF 518KB)

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią oraz do przesyłania uwag.

Opracowali
Kinga Gruszecka
Tadeusz Kocman
Helena Łoś
Tomasz Noga
Marcin Wygachiewicz
Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego
Maj 2018

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju - zmiana ustawy o PAK

Ministerstwo Rozwoju, w odpowiedzi na opinię Stowarzyszenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, przesłało w formie listu odpowiedź na uwagi i rekomendacje. Przypomnijmy, ze komentarze Stowarzyszenia dotyczyły miedzy innymi zmiany koordynacji polskiej polityki kosmicznej, przeniesienia siedziby PAK do Warszawy oraz wymagań rekrutacyjnych na kluczowe stanowiska w Agencji.

 

Zmiana_ustawy_o_Polskiej_Agencji_Kosmicznej_Konsultacje_spoleczne_PSPA.pdf (PDF 45,8K)

 

Odpowiedź na stanowisko Stowarzyszenia jest pozytywna a uwagi będą uwzględnione w dokumentach projektu oraz samej ustawie.

 

Ministerstwo_Rozwoju_23_11_17.pdf (PDF 420KB)

 

 

Tomasz Noga

Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego

Zmiana Ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej - Stanowisko Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, przygotowało swoją opinię w ramach konsultacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania sie ze stanowiskiem Stowarzyszenia.

 

Zmiana_ustawy_o_Polskiej_Agencji_Kosmicznej_Konsultacje_spoleczne_PSPA.pdf (PDF 45,8K)

 

Link do projektu ustawy:

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

 

Tomasz Noga

Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego

Uwagi i rekomendacje do założeń Polskiej Strategii Kosmicznej

W połowie września 2016 r., w Jasionce k. Rzeszowa, Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało założenia Polskiej Strategii Kosmicznej, będącej częścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Założenia Polskiej Strategii Kosmicznej

 

W nawiązaniu do zaprezentowanej Strategii, dnia 21 października 2016 r. Stowarzyszenie przedstawiło i przesłało do Ministerstwa Rozwoju swoje uwagi i rekomendacje.

 

Dokument ten opracowany został przez zespół projektowy członków Stowarzyszenia, pracujących w różnych specjalizacjach w sektorze kosmicznym i zaawansowanych technologii.

 

Uwagi i rekomendacje Polska Strategia Kosmiczna Stowarzyszenie PSPA (PDF 403kB)

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią oraz do przesyłania uwag.

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego

 

Zobacz komentarz Stowarzyszenia do uchwalonej Polskiej Strategii Kosmicznej.

Komentarz Stowarzyszenia do Polskiej Strategii Kosmicznej

Dnia 26 stycznia 2017 r. Uchwała nr 6 Rady Ministrów przyjęta została Polska Strategia Kosmiczna.

 

Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej

 

Polska Strategia Kosmiczna

 

Projekt założeń Strategii został szczegółowo skomentowany przez Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA) w liście, który przesłaliśmy do Ministerstwa 21-go października 2016 roku w ramach konsultacji społecznych. Obecnie, po ukazaniu się finalnej wersji strategii, chcielibyśmy przedstawiamy swoje uwagi i komentarze.

 

Komentarz PSPA do uchwalonej Polskiej Strategii Kosmicznej (PDF 81kB)

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią oraz do przesyłania uwag.

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego

 

POLISH TRAINEE PROGRAMME W ESA

Projekt obejmuje działania propagujące powstanie programu Polish Trainee w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie ankietę wśród uczestników programu pochodzących z innych krajów realizujących podobny program. Obecnie są to:

  • Portugalia
  • Niemcy
  • Szwajcaria
  • Luksemburg
  • Belgia
  • Hiszpania
  • Grecja
  • Malta (jako kraj kooperujący z ESA na zasadach PECS)

Dzięki temu uzyskamy wartościowe argumenty do dalszych dyskusji i propozycji, które chcielibyśmy przedstawić podmiotom związanym z sektorem kosmicznym w Polsce. Pokazanie realnych przykładów pozwoli lepiej zrozumieć jakie szanse może dawać uczestnictwo w programie National Trainee dla samych uczestników jak i podmiotów gospodarczych działających w sektorze technologii kosmicznych. Dodatkowo pozwoli to na zapożyczenie dobrych i uniknięcie złych rozwiązań organizacyjnych, uprzednio przetestowanych przez inne kraje.

Utworzenie takiego programu będzie prawdopodobnie procesem wieloetapowym i kilkuletnim. 

Więcej o programie można przeczytać pod poniższym linkiem:

http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Maximise_your_chances_National_trainee_programmes

W kolejnych etapach projektu uaktualniliśmy raport (treść dostępna tutaj) oraz rozesłaliśmy go do Polskiej Agencji Kosmicznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Otrzymaliśmy odpowiedź od Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego!

Polish_Trainee_v_finalna_2.pdf (PDF 1,10 MB)

Logowanie

 
     
Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Kariera w ESA

Partnerzy

HE Space

Newsletter PSPA