Ocena I edycji programu stażowego ,,Rozwój kadr sektora kosmicznego”

Program stażowy "Rozwój kadr sektora kosmicznego" - organizowany wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego - jest pierwszym ogólnopolskim programem stażowym mającym na celu budowę kadr dla sektora kosmicznego.

 

Niniejszy raport, opracowany przez Stowarzyszenie, opisuje wyniki ankiety dotyczącej programu stażowego przeprowadzonej wśród jej uczestników.

 

Ocena I edycji programu stażowego "Rozwój kadr sektora kosmicznego" (PDF 1,2M)

 

Opracowali

Kinga Gruszecka

Tomasz Noga

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego

Czerwiec 2017

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią oraz do przesyłania uwag.

 

Komentarz Stowarzyszenia do Polskiej Strategii Kosmicznej

Dnia 26 stycznia 2017 r. Uchwała nr 6 Rady Ministrów przyjęta została Polska Strategia Kosmiczna.

 

Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej

 

Polska Strategia Kosmiczna

 

Projekt założeń Strategii został szczegółowo skomentowany przez Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA) w liście, który przesłaliśmy do Ministerstwa 21-go października 2016 roku w ramach konsultacji społecznych. Obecnie, po ukazaniu się finalnej wersji strategii, chcielibyśmy przedstawiamy swoje uwagi i komentarze.

 

Komentarz PSPA do uchwalonej Polskiej Strategii Kosmicznej (PDF 81kB)

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią oraz do przesyłania uwag.

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego

 

PROGRAM AMBASADORÓW UCZELNIANYCH

Głównym celem projektu jest nawiązanie kontaktu i współpracy z najważniejszymi ośrodkami akademickimi zaangażowanymi w polski przemysł kosmiczny, głównie poprzez współpracę ze studentami oraz organizacjami studenckimi. Długofalowe cele obejmują:

  • aktywizowanie młodych profesjonalistów zajmujących się branżą kosmiczną
  • informowanie o aktualnych wydarzeniach w sektorze kosmicznym
  • stwarzanie możliwości kontaktu z pracownikami i pracodawcami z branży kosmicznej
  • pomoc w realizacji projektów własnych

Dzięki tym działaniom chcemy zapewnić Stowarzyszeniu dopływ nowych członków oraz umożliwić decentralizację działań organizacji (zależy nam na tym, żeby nas członkowie aktywnie angażowali się w sprawy Stowarzyszenia i szeroko rozumianej branży kosmicznej).

Znaczącym atutem będzie też pozyskiwanie nowych pracowników i tym samym rozwój polskiego przemysłu kosmicznego.

Jeśli sądzisz, że to właśnie Ty jesteś odpowiednią osobą na stanowisko ambasadora Stowarzyszenia na swojej uczelni,

 skontaktuj się z nami zanim to my odezwiemy się do Ciebie! 

Uwagi i rekomendacje do założeń Polskiej Strategii Kosmicznej

W połowie września 2016 r., w Jasionce k. Rzeszowa, Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało założenia Polskiej Strategii Kosmicznej, będącej częścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Założenia Polskiej Strategii Kosmicznej

 

W nawiązaniu do zaprezentowanej Strategii, dnia 21 października 2016 r. Stowarzyszenie przedstawiło i przesłało do Ministerstwa Rozwoju swoje uwagi i rekomendacje.

 

Dokument ten opracowany został przez zespół projektowy członków Stowarzyszenia, pracujących w różnych specjalizacjach w sektorze kosmicznym i zaawansowanych technologii.

 

Uwagi i rekomendacje Polska Strategia Kosmiczna Stowarzyszenie PSPA (PDF 403kB)

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią oraz do przesyłania uwag.

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego

 

Zobacz komentarz Stowarzyszenia do uchwalonej Polskiej Strategii Kosmicznej.

AKADEMIA PSPA

Akademia PSPA to coroczne spotkanie, którego pierwsza edycja odbędzie się 10 października 2015 r. w Warszawie na Kampusie Południowym Politechniki Warszawskiej, na wydziale SiMR.

Warsztaty będą obejmowały wykłady i szkolenia z określonych dziedzin związanych z astronautyką, będą również możliwością do poznania się osób aspirujących i aktywnie działających w branży kosmicznej. Z każdym następnym rokiem będziemy starali się rozbudowywać program warsztatów tak, aby przedstawiać najnowocześniejsze dostępne technologie, jak również dać jej uczestnikom możliwość poszerzania wiedzy z wybranych dziedzin związanych z tematyką kosmiczną.

**************

W imieniu organizacji Polish Space Professionals Association, we współpracy ze Studenckim Kołem Astronautycznym, zapraszamy na pierwsza edycję Akademii PSPA i Studenckiej Konferencji Astronautycznej.

potkanie to jest okazją do wysłuchania prezentacji związanych z określonymi dziedzinami związanymi z astronautyką, w tym roku obejmując zagadnienia związane z sterowaniem satelitami oraz realizacją projektów satelitarnych. Ponadto przedstawiciele Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej przedstawią obecnie przez nich realizowane projekty.

Zorganizowany zostanie również panel dyskusyjny przybliżający pomysły na to "jak spożytkować w kraju potencjał polskich specjalistów z sektora kosmicznego pracujących za granicą?" oraz połączenie wideo z Kiruną, gdzie eksperyment przygotwany przez zespół FREDE będzie uczestniczył w misji BEXUS ESA - balonem do atmosfery. Ponadto będzie dostepna sala "Hyde Park" w której wzorem SpaceUp będzie można dowolnie dobierać dyskutowane tematy albo dopytać prelegentów o szczegóły dotyczące ich wystąpień.

Udział w Akademii PSPA jest płatny (20 zł dla studentów, 40 zł - dla doktorantów i 50 zł dla osób zatrudnionych). Opłata rejestracyjna pokrywa cenę obiadu, przerw kawowych oraz koszty organizacyjne. Szczegóły dotyczące programu konferencji, opłat i rejestracji będzie można znaleźć w najbliższych dniach na tej stronie internetowej.

Będziemy bardzo wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o naszej inicjatywie w Państwa instytucjach.

Więcej artykułów…

  1. POLISH TRAINEE PROGRAMME W ESA

Logowanie

 
     
Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Kariera w ESA

Newsletter PSPA